Skip to main content

U zit midden in een verbouwing en de vaart zit er in. De plannen zijn uitgestippeld en u kunt niet wachten totdat het af is. Vervolgens vindt u opeens asbest in uw woning en weet u even niet wat er gebeuren moet. Mag u zelf asbest verwijderen? En hoe verwijdert u asbest en hoeveel m² asbest mag u zelf verwijderen? Het zijn allemaal vragen die door uw hoofd kunnen spoken. In deze blog lichten wij voor u een aantal punten uit die belangrijk zijn om te weten over het verwijderen van asbest door een niet gecertificeerd persoon.

Mag u asbest zelf verwijderen?

Kortgezegd is het antwoord zowel ja als nee. Dit kan natuurlijk verwarrend klinken, maar het zit zo: Tot een bepaalde hoogte mag u zelf asbest verwijderen. Allereerst is het van belang dat u een sloopmelding maakt bij uw gemeente. Dit kunt u doen bij het Omgevingsloket. Dit moet minimaal één week voordat u begint met de werkzaamheden waarbij (mogelijk) asbest vrijkomt. Hoeveel asbest mag u zelf verwijderen? De complete oppervlakte van hetgeen wat asbest bevat mag niet groter zijn dan 35 vierkante meter. Meet het dus goed op voordat u begint! Daarnaast moet er gegarandeerd kunnen worden dat er geen asbestvezels vrijkomen, let dus goed op waar het asbest vandaan komt!

Ook is het belangrijk om relevante wet- en regelgeving na te lezen, zoals de sloopmeldingsplicht, voordat u begint. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld milieuwetten overtreedt.

Hoeveel asbest golfplaten mag je zelf verwijderen?

Bij golfplaten, de plek waar asbestvorming het vaakst voorkomt, is het niet anders. Zoals eerder vermeld mag het totale oppervlak van de golfplaten niet groter zijn dan 35m² per perceel. Mag u zelf die asbest golfplaten verwijderen? Ja, maar de vraag is dus of u dat wilt.

Wanneer mag u zelf asbest zelf verwijderen?

Het is allereerst de vraag, mits u onder de 35 vierkante meter zit, of u wel asbest zelf wílt verwijderen. U loopt namelijk het risico dat asbestvezels vrijkomen wanneer u onzorgvuldig te werk gaat. Ook moet u er op letten dat het asbest wat u verwijdert een hechtgebonden variant is. De hechtgebonden variant is het soort waarbij de vezels beter gehecht zijn aan bijvoorbeeld golfplaten. De kans dat asbestvezels vrijkomen, is hierbij kleiner. Wanneer het een niet-hechtgebonden variant is, moet u altijd een professional het werk laten doen. Ook is het van belang dat degene die het asbest verwijdert een particulier is en dus geen onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een aannemersploeg. Een professionele asbestverwijderaar valt wel onder wettelijke bescherming, vaak in tegenstelling tot aannemers die de verbouwing uitvoeren.

Goede voorbereiding

Daarnaast is goed voorbereiden ook belangrijk. Zo moet u bijvoorbeeld weten wat u gaat doen met uw asbestafval. Deze mogen niet in onze containers gedeponeerd worden en wij raden u ten strengste aan om deze ook niet op een illegale wijze weg te gooien. Contacteer een professionele asbestsaneerder die dit voor u kan doen. Wij van Afvalcontainers Korevaar kunnen u helpen wanneer u tijdens het afval opruimen asbest tegenkomt. Maak hier tijdig melding van en wij zorgen ervoor dat het op de juiste manier wordt afgevoerd. Zorg wel dat u het asbesthoudend materiaal gescheiden houdt van uw puinafval of bouw-en sloopafval.